Film - Poddar - Fotografering - Digitala Utbildningar - Kommunikation

Vi är Cayana

Om Cayana

Om Cayana

Cayana Media är en fullservicebyrå inom digital produktion.

Vi är en produktionsbyrå som har ett mycket kompetent gäng av samarbetspartners, vilket gör att vi kan sätta samman ett skräddarsytt team beroende på storlek och ambition på projekt. Det betyder att vi är kostnadseffektiva, effektiva och anpassar oss efter varje kund och unikt projekt. Vi älskar samarbeten och utmaningar. Tillsammans med våra kunder hittar vi digitala möjligheter, förverkligar idéer och anpassar verksamheter efter morgondagens behov.

Vi har kompetens inom: utbildning och kommunikation, grafisk design, film, foto, ljud och teknik. Vi skapar digitala produktioner utefter era behov, både i det stora och det lilla. Vår ambition är att ge er en bra kundupplevelse hela vägen.

Om Cayana
Foto och film

Foto & Film

Foton och filmer från verksamheten att använda både internt och även externt. Vi hjälper företag och organisationer att skapa egen bildbank, och att skapa en bildstrategi. Vad behöver ni för att presentera verksamheten och vad ska bilderna ha för tonalitet?

Google mäter hur mycket tid dina besökare spenderar på företagets hemsida, vilket är en orsak till att video ökar. Explainervideo är bevisat effektivt, vilket gör dem till ett utmärkt marknadsföringsverktyg. Här är några exempel på projekt. Klicka på bilderna för att läsa och se mer om våra olika kundcase.

Foto och film
Grafisk produktion

Grafisk produktion

För att lyckas i din marknadsföring är det viktigt att ha en grafisk profil och plan att följa. Vi hjälper er att ta fram företagets grafiska profil och all produktion av marknadsmaterial i de fall ni saknar detta. Vi arbetar med att kontinuerligt utveckla och förbättra affärer genom den visuella marknadskommunikationen.

ILLUSTRATIONER

En illustration kan ha många olika syften, det kan handla om att fånga någons uppmärksamhet, den kan informera, förtydliga eller instruera. En illustration kan användas tillsammans med en text för att lätta upp men också för att ge en tydligare förståelse, förklara statistik eller stärka varumärket i stort.

GRAFISK PROFIL

Syftet är att kunna kommunicera enhetligt för att bygga ett starkt varumärke. Genom att vara konsekvent med designen så blir det tydligt för mottagaren vem kommunikationen kommer ifrån och det skapar igenkänning.

GRAFISK PRODUKTION - SÄLJUTSKICK

Klicka på bilden och läs mer om uppdraget.

Grafisk produktion
Ljudproduktion

LJUDPRODUKTION

Vill du börja podda? Vi hjälper dig med inspelning, redigering och publicering. Vi spelar även in ljud för våra digitala produktioner, e-learnings, företagsfilmer, instruktionsfilmer m m. Skicka ett mail eller ring så kan vi bolla idéer och lösningar.

Ljudproduktion
Utbildning och Kommunikation

UTBILDNING & KOMMUNIKATION

Vi skapar digitala lösningar som ger en bra lärandeupplevelse, smarta strategier som är kostnadseffektiva, slagkraftiga och är ett bra sätt att introducera exempelvis ny personal med en företagsbrandad pre-/onboarding som snabbt skapar engagemang, tillhörighet och kunskap. Digital onboarding ersätter självklart inte det personliga mötet med medarbetare och handledare men är ett bra komplement som frigör tid och pengar för organisationen.

Utbilda personalen digitalt med kurser där deltagaren kan ta utbildningen var och när det passar bäst.

Utbildning och Kommunikation
Sociala medier

Sociala medier

Möjligheterna är många – Sprida nyheter, informera, annonsera med en kampanj eller rekrytera. Vare sig ni finns på Facebook, YouTube, Instagram eller Linkedin – alla plattformar har sina egenskaper och styrkor , nyckeln är att veta var er målgrupp finns. Man kan välja att filtrera fram målgruppen genom ålder, kön, intressen eller annat.

Genom sociala medier kan ni långsiktigt bygga ett ökat förtroende för ert varumärke genom att ni låter användare få lära känna företaget, bli involverade i ert varumärke och bli företagsambassadörer. För att lyckas med sociala medier krävs det att man skapar bra innehåll, för att skapa det innehållet kan vi hjälpa er med strategi, fotografier, videos, copy och analyser.

Valet av plattform som ska användas för marknadsföring, det beror helt på målgrupp och produkt/tjänst. Vill ni ha hjälp med era sociala medier eller er marknadsstrategi? Tveka inte på att kontakta oss.

PROCESS - DIGITAL ANNONSERING

1. MÅLGRUPP & BUDGET

Tillsammans gör vi en grundläggande målgruppsanalys för att identifiera var de potentiella kunderna finns. Vi sätter även en budget så att kostnaderna är under kontroll.

3. PRODUKtiON & LEVERANS

Vi tar fram design, koncept och innehåll i enlighet med den grafiska profilen och sätter igång annonseringen enligt den överenskomna tidsplanen.

2. PLATTFORM & TiDPLAN

Vi kombinerar ihop de bästa valen av plattform/kanal (t.ex. Google Adwords, Linked In, Facebook och Instagram) och anpassar efter överenskommen budget.

4. UTVÄRDERING & UPPFÖLJNING

Vi följer upp kampanjerna/annonserna och rapporterar till kund. Vi föreslår även justeringar för framtida kampanjer när det gäller både val av plattform och innehåll.

Sociala medier

HJÄLP ATT DIGITALISERA?

Vi hjälper företag och organisationer att utvecklas och lyckas genom att ta tillvara på de nya digitala möjligheterna. Vi jobbar i skräddarsydda team och i nära samarbete med våra kunder. Vi har därför möjlighet att skapa lösningar som är helt anpassade efter era behov och önskemål. Vårt team besitter flera olika kompetenser såsom: grafisk design, användarvänlighet, foto, film, motion design, copy, förändringskommunikation, strategi och djupt tekniskt kunnande.